Directie en management

Het interim management van Markanta richt zich op leidinggevenden op het niveau van directies, hoger management- en het middel management die werkzaam zijn bij lokale overheden en instellingen in de gezondheidszorg. Het betreft leidinggevenden die de ambitie hebben om veel resultaat- en klantgerichter te werken en zich realiseren dat dit om een verandering van houding en gedrag van medewerkers vraagt. Zij willen samen met hun medewerkers bestaande patronen doorbreken en verbeteringen borgen. Dit vraagt om expertise en ervaring op zowel inhoudelijk als menselijk vlak. In Markanta ervaren zij een partner die mee helpt de kar te trekken vanuit visie, vertrouwen en compassie om te komen tot concrete resultaten en werkplezier.


Nieuws


Worstel en kom boven met zelforganisatie (non-profit)

lees verder

Markanta in 3 minuten

Markanta
management BV
Buissteeg 15
6704 AG Wageningen