Training klantgericht werken


Leerdoelen:

Na afloop van deze bijeenkomst is de cursist in staat om:
  • het verband te zien tussen marktwerking en klantgerichtheid
  • de motieven van verschillende soorten klanten beter te achterhalen, te begrijpen en hierop kunnen inspelen
  • voortdurend scherp te zijn op de wijzigende behoeften van klanten
  • onderscheid te maken tussen klantvriendelijk en klantgericht werken

Inhoud:

Deze training is gericht op klantgericht werken. Vele medewerkers zijn van mening dat zij dat al lang doen. Dagelijks bekommeren zij om de klanten en zetten zich voor hen met hart en ziel in. Klantgericht werken vanuit ondernemerschap brengt een extra dimensie met zich mee. ’Je ziet het pas als je het begrijpt’ is een gevleugelde uitspraak van Johan Cruijff die zich in dit verband goed laat gebruiken. Door (nog) meer zicht en gevoel te krijgen voor klantgerichtheid kunnen medewerkers in de omgang met klanten voor hen nog meer van waarde zijn.

Tijdens de training zal je met cursisten op zoek gaan naar de betekenis van klantgericht werken. Je zult ontdekken dat onze waarneming van (klant)zaken vaak beperkt is en dat de interpretatie van de waarneming voor meerdere wijze van uitleg vatbaar is. Aan de hand van o.a. afbeeldingen en filmfragmenten wordt dit duidelijk gemaakt. Cursisten zien na de training niet alleen de top van de ijsberg maar zijn in staat om ook zicht te hebben voor de berg onder water. Het maakt voor hen duidelijk wat klanten willen en waarom ze weglopen.


Nieuws


Worstel en kom boven met zelforganisatie (non-profit)

lees verder

Markanta in 3 minuten

Markanta
management BV
Buissteeg 15
6704 AG Wageningen