Blijvende resultaten en werkplezier

‘Make this world a better place’ is een leidend motief voor de medewerkers van Markanta. Markanta wil mensen in de gelegenheid stellen om voor de maatschappij waardevol te zijn door resultaten te boeken en tegelijkertijd het werk met plezier te beleven.

Resultaten met een maatschappelijk belang

Overheden of instellingen in de gezondheidszorg stellen het maatschappelijk belang voorop. Om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang is het noodzakelijk dat er concrete resultaten geboekt worden. Om tal van redenen lukt dit in de praktijk slechts in beperkte mate. Ondanks de goede intenties lopen werkprocessen vaak stroperig, is sprake van interne gerichtheid en komt innovatie onvoldoende van de grond.

Richting kiezen

De meeste management consultancy bureaus storten zich vol overgave op het veranderen van structuren, systemen en processen. In hun visie moeten organisaties goed georganiseerd zijn om resultaten te kunnen boeken. Een klein deel van de management bureaus richt de aandacht vooral op de mens. Als de mens gelukkig is komt de rest vanzelf wel. Markanta is er echter van overtuigd dat zowel de organisatorische kant (cognitief) als de menselijke kant (emotioneel) van bedrijfsvoering aandacht behoeven om te zorgen voor blijvende resultaten. Dat betekent verdieping in de inhoud én de mens. Als de medewerker ondervindt dat hij/zij als mens gewaardeerd wordt en zinvol werk mag verrichten in een organisatie die soepel en krachtig functioneert, dan wil hij/zij verantwoordelijkheid dragen en met bevlogenheid resultaten boeken.  Markanta heeft zich als missie gesteld om dit bij opdrachtgevers mogelijk te maken.


In de naam ‘Markanta’ is onderstaande verwoord:
  • Kant: oog voor zowel cognitieve als emotionele aspecten
  • Mark: het Engelse woord voor mijlpaal (resultaten boeken)
  • Markt: marktgericht, omgevingsbewust
  • Markant: ruimte voor individuele emoties en drijfveren van mensen. Het is de missie van Markanta om organisaties bij lokale overheden en instellingen in de gezondheidszorg (Care) te helpen om op een meer resultaatgerichte en klantgerichte wijze te werken waarbij de medewerkers met meer bevlogenheid en plezier hun werk uitvoeren.

Nieuws


Worstel en kom boven met zelforganisatie (non-profit)

lees verder

Markanta in 3 minuten

Markanta
management BV
Buissteeg 15
6704 AG Wageningen