Focus op blijvende resultaten


De aanleiding voor opdrachten is vaak verschillend. In de meeste gevallen is sprake van een concreet probleem waarbij de oorzaak met name in de houding en gedrag van mensen gelegen is. Het ontwikkelen van intern ondernemerschap is de sleutel om de gewenste verandering te realiseren. Het is ook mogelijk dat de leiding van een organisatie met het thema ‘Intern ondernemerschap’ in algemene zin aan de slag wil omdat zij ervan overtuigd is dat het succes in de toekomst daar grotendeels van afhangt.

RESULTAATGEBIEDEN

 

1. Visie ontwikkeling / cultuur

·         Een herkenbare en inspirerende visie (= WAT wil je bereiken)

o    Terug naar de kern van je werk (missie): een collectief besef van het bestaansrecht van de organisatie, haar bijdrage aan de maatschappij.

o    Een inspirerend toekomstbeeld (visie): een verbinding van ervaringen, ideeën en dromen waarbij de ja-maar.. beperkingen losgelaten zijn.

o    Loepzuivere en realistische doelstellingen: heldere eindresultaten die een rechtstreekse bijdrage leveren aan de visie.

·         Een effectieve organisatie (= HOE wil je dat bereiken)

o    Organisatie nieuwe stijl: de inrichting van de organisatie op resultaat- en klantgericht werken met een nieuwe stijl van leiderschap, houding/gedrag en samenwerking.

 

2. Bedrijfsvoering / cultuur

·         Bevlogenheid, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen

o    Van moeten naar willen: terug naar het hart van mensen, medewerkers die vanuit hun eigen bevlogenheid en verantwoordelijkheid werken.

o    Oude patronen loslaten: medewerkers zijn verantwoordelijk voor resultaten en krijgen ruimte om werkzaamheden op een nieuwe of andere manier uit te voeren.

o    Kan niet bestaat niet: medewerkers ontdekken dat zij veel meer kunnen dan zij ooit voor mogelijk hielden.

o    Fouten maken mag: medewerkers zijn initiatiefrijk en durven beslissingen te nemen.

·         Echt klantgericht werken

o    De klant centraal: medewerkers denken van buiten naar binnen, optimalisering van interne kaders om ruimte te maken voor klantgerichte oplossingen.

o    Het nieuwe werken: een optimale werkomgeving voor flexibel werken en intern/extern netwerken.

·         Baanbrekende productiviteitsverbetering

o    De goede dingen te doen: grote tijdswinst door te stoppen met irrelevante zaken.

o    De dingen goed doen: expliciete keuzes van gewenste kwaliteit van de diensten, oog voor kwaliteit/prijs verhouding.

o    Korte doorlooptijden: optimale werkprocessen,  korte communicatielijnen en beschikbaarheid van de benodigde middelen.

o    Resultaatgerichte coaching: leiders helpen medewerkers om effectief te werken, individuele en groepsresultaten zijn transparant.

·         Samen willen werken

o    Duidelijke rolverdeling: duidelijke rollen en werkafspraken, optimaal gebruik van ieders individuele kwaliteiten.

o    Veiligheid en vertrouwen: waardering  en respect voor medewerkers door aan hen tijd en aandacht te besteden, open en directe communicatie.

o    Teamgeest: verbinding tussen medewerkers, onderlinge betrokkenheid en plezier!

 

Nieuws


Worstel en kom boven met zelforganisatie (non-profit)

lees verder

Markanta in 3 minuten

Markanta
management BV
Buissteeg 15
6704 AG Wageningen