Training marktverkenning en marktbenadering


Leerdoelen:

Na afloop van deze bijeenkomst is de cursist in staat om:
  • klanten in segmenten in te delen, product/marktcombinaties te vormen, concurrenten te analyseren
  • de kenmerken van basisstrategieën te begrijpen en voor- en nadelen af te wegen
  • ideeën te bedenken voor innovatie diensten
  • het belang van marketingcommunicatie te onderkennen voor marktprofilering

Inhoud:

Deze training richt zich op het inzichtelijk maken van de markt en vervolgens de vertaalslag naar strategische keuzes. In de markt zijn vele partijen actief: klanten, leveranciers, concurrenten en vele anderen. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in deze marktpartijen. De cursisten maken kennis met methoden om huidige en potentiële klanten in segmenten te kunnen indelen, de concurrenten in beeld te brengen en zicht te krijgen in de maatschappelijke ontwikkelingen.

Vervolgens wordt ingegaan op het maken van strategische keuzes. Keuzes die betrekking hebben op product/marktcombinaties. Ondernemingen kunnen niet overal even goed in zijn, kunnen niet overal aandacht aan besteden. Keuzes maken duidelijk waar de onderneming zich wel en niet op wil richten en hoe zij zich in de markt wil positioneren. Drie basisstrategieën komen aan de orde. Niet alleen de markt is in beweging. Ook de eigen organisatie kan met innovatie nieuwe kansen scheppen voor klanten. Tenslotte wordt ingegaan op de marketingcommunicatie met (potentiële) klanten met aandacht voor de externe profilering.

Nieuws


Worstel en kom boven met zelforganisatie (non-profit)

lees verder

Markanta in 3 minuten

Markanta
management BV
Buissteeg 15
6704 AG Wageningen