Een gerichte en effectieve benadering


Markanta biedt een drietal eendaagse trainingen aan:

 • Klantgericht werken
  • de motieven van verschillende soorten klanten beter achterhalen, te begrijpen en hierop kunnen inspelen
  • voortdurend scherp zijn op de wijzigende behoeften van klanten
  • onderscheid maken tussen klantvriendelijk en klantgericht werken
 • Resultaatgericht werken
  • onderscheid maken tussen rolgericht en resultaatgericht werken
  • de vertaalslag maken van missie naar doelstellingen en van doelstellingen naar taken/activiteiten
  • het belang van coachend leiderschap onderkennen zonder dat dit vrijblijvendheid impliceert
 • Marktverkenning en marktbenadering
  • klanten in segmenten in delen, product/marktcombinaties vormen, concurrenten analyseren
  • de kenmerken van basisstrategieën begrijpen en voor- en nadelen afwegen
  • ideeën bedenken voor innovatie diensten
  • het belang van marketingcommunicatie onderkennen voor marktprofilering

De trainingen hebben een sterk interactief karakter waarbij de deelnemers participeren. Tijdens het delen van theoretische kennis wordt voortdurend een verband gelegd naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

De trainingen vinden doorgaans plaats op locaties die zich daarvoor bij uitstek lenen. Ver van alle drukte, veelal in de nabijheid van een natuurlijke omgeving. De deelnemers kunnen afkomstig zijn van verschillende werkgevers (open trainingen) maar het is ook mogelijk dat de groep alleen uit collega’s bestaat (de zogenaamde inhouse trainingen).

Nieuws


Worstel en kom boven met zelforganisatie (non-profit)

lees verder

Markanta in 3 minuten

Markanta
management BV
Buissteeg 15
6704 AG Wageningen