Experts in het ontwikkelen van intern ondernemerschap


Markant is expert in het ontwikkelen van intern ondernemerschap bij medewerkers in organisaties. Deze expertise stelt zij ter beschikking middels management consultancy en interim management. Daarnaast geven de medewerkers van Markanta trainingen en begeleiden zij werkconferenties.

Management consultancy en interim management

De aanleiding voor opdrachten is vaak verschillend. In de meeste gevallen is sprake van een concreet probleem waarbij de oorzaak met name in de houding en gedrag van mensen gelegen is. Het ontwikkelen van intern ondernemerschap is de sleutel om de gewenste verandering te realiseren. Het is ook mogelijk dat de leiding van een organisatie met het thema ‘Intern ondernemerschap’ in algemene zin aan de slag wil omdat hij ervan overtuigd is dat het succes in de toekomst daar grotendeels van afhangt. Bij management consultancy vervullen de Markanta medewerkers een begeleidende rol, bij interim management dragen zij ook een leidinggevende verantwoordelijkheid.

De belangrijkste resultaatgebieden voor het ontwikkelen van intern ondernemerschap zijn:
  • Visieontwikkeling: een door de medewerkers breed gedragen en praktisch toepasbaar klant- en resultaatgericht beleid
  • Bedrijfsvoering:
    • Productiviteitsverbetering: substantiële verhoging van de kwantitatieve resultaten
    • Klantgerichte marktbenadering: opbouwen van externe relaties, klantgericht denken/werken, innovatie, marketing
    • Samenwerking: opbouwen of herstellen van een vertrouwensrelatie tussen medewerkers
  • Cultuurverandering: een cultuur waarin medewerkers intern ondernemerschap tonen

Training

Markanta biedt een drietal eendaagse trainingen aan:


  1. Klantgericht werken
  2. Resultaatgericht werken
  3. Marktverkenning en marktbenadering


Werkconferenties

Tijdens werkconferenties staat vaak een centraal thema centraal maar wordt ook aandacht besteed aan teambuilding. Het betreft 1-2 daagse sessies en hebben vaak het karakter van ‘Directie/MT-dagen op de hei’.

Nieuws


Worstel en kom boven met zelforganisatie (non-profit)

lees verder

Markanta in 3 minuten

Markanta
management BV
Buissteeg 15
6704 AG Wageningen