Markanta voor de gezondheidszorg


Resultaten boeken met intern ondernemerschap: een kwestie van richting kiezen


De gereguleerde marktwerking in de Nederlandse gezondheidszorg forceert organisaties om op een andere wijze te gaan werken. De consequenties van de marktwerking zijn voor de gezondheidszorg groot.  In een krachtenveld van klanten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, leveranciers, toezichthouders enzovoort moeten zij er voor zorgen dat ze goede zorg leveren en een financieel solide basis handhaven. Van medewerkers wordt verwacht dat zij de omslag maken naar klantgericht werken, resultaatgericht werken, bijdragen aan kostenbeheersing, transparant rapporteren, samenwerken met externe partners. Intern ondernemerschap in alle lagen van de organisatie is hierbij van vitaal belang. Deze omslag komt niet vanzelf tot stand; het is voor organisaties een kwestie van richting kiezen.

Nieuws


Worstel en kom boven met zelforganisatie (non-profit)

lees verder

Markanta in 3 minuten

Markanta
management BV
Buissteeg 15
6704 AG Wageningen