Markanta voor de overheid

Resultaten boeken met intern ondernemerschap: een kwestie van richting kiezen


Van lokale overheden zoals gemeentes, waterschappen, regio’s, lokale belastingkantoren enz. worden steeds meer resultaten verwacht. Enerzijds omdat het Rijk en de provincies taken naar de lokale overheden delegeren, anderzijds omdat de maatschappij steeds kritischer het functioneren van overheden volgt en haar op resultaten aanspreekt. De bezuinigingen die lokale overheden doorvoeren doen een extra beroep op de medewerkers om optimaal gebruik te maken van mensen en middelen. Intern ondernemerschap in alle lagen van de organisatie is hierbij van vitaal belang. Dit vraagt in vele organisaties een omslag in denken, voelen en doen. Deze omslag komt niet vanzelf tot stand; het is voor organisaties een kwestie van richting kiezen.

Nieuws


Worstel en kom boven met zelforganisatie (non-profit)

lees verder

Markanta in 3 minuten

Markanta
management BV
Buissteeg 15
6704 AG Wageningen