Het Nieuwe Werken bij de overheid

De essentie van HNW is intern ondenemerschap.

Aantrekkelijk werkgeverschap en cultuurverandering

Vele lokale overheden  zoals gemeenten en waterschappen zijn bezig om delen van Het Nieuwe Werken (HNW) in te voeren. Directies realiseren zich dat het belangrijk is om ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever te zijn voor bestaande maar ook nieuwe medewerkers. HNW kan daarbij helpen. HNW biedt daarnaast een kans om een cultuurverandering te realiseren die tot op heden bij vele organisaties nog onvoldoende uit de verf is gekomen. Een cultuur waarin medewerkers vanuit een klantenperspectief gedreven zijn om resultaten te boeken, initiatief tonen en risico's durven nemen.

De essentie van HNW is intern ondenemerschap

Bij HNW wordt de medewerker centraal gesteld, wordt hij/zij gefaciliteerd in de werksituatie om conform duidelijke afspraken resultaten te boeken. Remmende factoren van de organisatie zoals regels over vaste werktijden, de locatie van werken en stroperige overlegvormen worden weggenomen. Dit biedt medewerkers ruimte om op een eigen manier invulling te geven aan het werk. Medewerkers kunnen vanuit bevlogenheid werken. Tegelijkertijd vraagt HNW van medewerkers om verantwoordeijkheid te dragen. Het gaat om én én: bevlogenheid en verantwoordeijkheid. Het gaat om intern ondenemerschap.

Het invoeren van HNW is een zoekproces

Er wordt veel over HNW gesproken in algemene termen. Op het moment dat een organisatie voor zichzelf HNW gaat concretiseren blijkt dat medewerkers verschillende beelden hebben. Dit betreft zowel leldinggevende als uitvoerende medewerkers. Is HNW een doel of is HNW een middel? Betekent HNW een aanvulling op de huidige manier van werken of betekent het een radicale wijziging? Uit de praktijk blijkt dat het voorbereiden en invoeren van HNW een zoekproces is. In dit zoekproces gaan alle betrokkenen met elkaar in dialoog om een nieuwe weg in te slaan waarbij de eindbestemming nog niet bekend is. Een proces waarbij de harde kant van bedrijfsvoering (visie, struktuur, gebouw/ICT) aan de orde komt maar ook aandacht is voor de zachte kant (zingeving, vertrouwen en groepsbinding). Markanta is hiervoor dé specialist.

 

 

Nieuws


Het Nieuwe Werken bij de overheid

De essentie van HNW is intern ondenemerschap.

lees verder

KOERS BEPALEN IN HET BASISONDERWIJS (SCHOOLPROFILERING)

Ervaringen van de Rehobothschool in Veenendaal

lees verder

Markanta in 3 minuten

Markanta
management BV
Buissteeg 15
6704 AG Wageningen