SCHOOLPROFILERING ALS UITDAGENDE TREKTOCHT


HOE zorg ik ervoor dat meer kinderen door hun ouders bij mijn school aangemeld worden? HOE kan ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers zich hiervoor medeverantwoordelijk voelen? Met deze vragen houdt menig schoolleider zich bezig. In het primair onderwijs lopen de leerlingenaantallen de komende jaren sterk terug en behoud of groei van marktaandeel is daarom belangrijker dan ooit. Elk nieuw kind levert gedurende de schooltijd jaarlijks een bijdrage van 5.000 Euro op. Een betere manier om met bezuinigingen om te gaan is er niet. Het bureau Markanta helpt schoolleiders om van schoolprofilering een uitdagende trektocht te maken.

 

Bij effectieve schoolprofilering staat het ouderperspectief centraal

Schoolprofilering komt in grote lijnen neer op het werken aan en communiceren over onderscheidende aspecten van een school. Maar wanneer is de schoolprofilering echt effectief? Dit is het geval als ouders uit de wijk van de school het profiel doorslaggevend aantrekkelijker vinden dan van concurrerende scholen én dit kenbaar maken met de aanmelding van hun kinderen bij de school. Het perspectief van ouders moet dus centraal staan bij effectieve schoolprofilering. Maar hoe kijken en denken zij? Hoe komen zij aan informatie en hoe gaan ze daarmee om? Het vraagt om een van-buiten-naar-binnen benadering.

 

De huidige schoolprofielen zijn vaak niet onderscheidend

Op dit moment zijn de meeste profielen van basisscholen in ons land gebaseerd op aspecten die samenhangen met de schoolkwaliteit. Lees de websites en schoolgidsen er maar op na. ‘Wij hebben ervaren leerkrachten, zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, besteden extra aandacht aan het begeleiden van zorgleerlingen en/of wij hebben een hoge inspectiewaardering ’. Allemaal aspecten die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van een kind maar… ze zijn niet doorslaggevend voor de schoolkeuze van ouders. Ouders vinden een goede schoolkwaliteit namelijk vanzelfsprekend. Al dan niet terecht. Op schoolkwaliteit kun je je negatief onderscheiden. Maar je overtuigt de ouders er niet mee om hun kind op jouw school onder te brengen.

 

De emotionele perceptie van ouders is cruciaal

Uit onderzoek is gebleken dat ouders de goede sfeer op de school en de contacten met medewerkers van het grootste belang vinden (naast de locatie van de school). De belangrijkste informatiebronnen zijn verhalen van andere ouders/vrienden/kennissen en het bezoek aan de school (inclusief gesprek). De emotionele perceptie van ouders is cruciaal. Het gaat om een beeld dat ouders van een school hebben. Dit beeld (ook wel label genoemd) is vaak in enkele woorden samen te vatten. Op die manier praten ouders met elkaar over scholen. Het maakt duidelijk wat een school in hun beleving nog meer te bieden heeft naast het basispakket. Persoonlijke vorming van kinderen (bijvoorbeeld podiumvrij), specifieke onderwijsmethodieken (bijvoorbeeld voor hoogbegaafden) maar ook gemak (bijvoorbeeld brede school) kunnen hiervan onderdeel zijn. Tijdens de een bezoek aan de school peilen ouders of hun beeld van de school juist is én in hoeverre zij zich welkom voelen op de school. Het is vaak de finale voor de eindbeslissing. In eerdere instantie hebben zij hun verkenning al met ouders/vrienden/kennissen uitgevoerd.


Effectieve schoolprofilering vraagt om vak- en maatwerk

Het vereist expertise om vanuit marktinzicht de juiste profielkeuzes voor de school te maken. Het profiel moet passen bij de ouders van de wijk waar de school gevestigd is. Elke wijk is anders en het doorgronden van de essentiële verschillen vraagt om (marketing)kennis en ervaring. Het profiel moet ook passen bij de kerncompetenties van de medewerkers van de school. Het moet voor hen haalbaar zijn om het profiel in de praktijk te gaan waarmaken. Als het profiel eenmaal helder is kan de vertaalslag gemaakt worden naar concrete acties. Zowel intern als extern. Delen van het lesprogramma moeten aangepast worden en gecheckt moet worden of de bestaande hulpmiddelen toereikend zijn. Maar de school moet niet alleen een goed schoolprofiel hebben, zij moet het ook op een aansprekende en consistente wijze gaan uitstralen! Informatieavonden, persoonlijke gesprekken, schoolgidsen, brochures, PR maar ook bijvoorbeeld de aankleding van het schoolgebouw/terrein enzovoort. Met een goede (externe) begeleiding kan een school in een periode van 3-4 maanden een grote stap voorwaarts maken met de schoolprofilering. De investering in tijd en geld blijken vaak mee te vallen, zeker gezien het belang dat ermee gediend is.

 

Medewerkers als mede-eigenaar

Wat is de rol van de medewerkers bij het proces van schoolprofilering? Het is van groot belang dat zij nauw bij het proces betrokken worden door mee te praten, te denken en te werken. Met aandacht voor zowel rationele als emotionele aspecten. De actieve bijdrage van de medewerkers heeft een dubbele werking. Het verhoogt de kwaliteit van het schoolprofiel. Maar wat nog veel belangrijker is het versterkt bij hen mede-eigenaarschap vanuit een klantgerichte benadering.

 

Nieuws


Het Nieuwe Werken bij de overheid

De essentie van HNW is intern ondenemerschap.

lees verder

KOERS BEPALEN IN HET BASISONDERWIJS (SCHOOLPROFILERING)

Ervaringen van de Rehobothschool in Veenendaal

lees verder

Markanta in 3 minuten

Markanta
management BV
Buissteeg 15
6704 AG Wageningen